Tại sao nên giày converse online như thế nào Bạn đang muốn mở 1 cửa hàng bán giày thể thao nhưng thuê của hàng, thuê kho chứa, thuê nhân viên để có thể duy trì 1 hệ thống như vậy cân rất nhiều vốn đầu tư. Vậy tai sao trong thời đại phát triển công nghệ thông tin như bây giờ bạn không mở cửa hàng bán giày converse online.. Read More